KÖPPROCESSEN

Att köpa nyproduktion

Det ska vara lätt och tryggt att köpa bostad av Einar Mattsson! Vår försäljningsprocess går generellt till så här.

1
Intresseanmälan

Intresseanmälan fylls i på webbplatsen. Det är alltid rekommenderat att anmäla sitt intresse till projekten. Då får du fortlöpande information om projekten och riskerar därmed inte att missa någon viktig information som till exempel försäljningsstart. Intresseanmälan är inte kopplat till något kösystem och innebär inte heller att du har någon förtur.

2
Försäljningsstart

Vi kan ha olika typer av försäljningsstarter, detta kommuniceras bland annat ut via e-post till dem som anmält sitt intresse, men även på respektive projektsida. Vid försäljningsstarten kan ett så kallat bokningsavtal tecknas.

3
Bokningsavtal

Bokningsavtal tecknas för att boka en särskild lägenhet i projektet. Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om 30 000 kronor erläggas för dess giltighet. Bokningsavgiften är en del av den totala insatsen. Bokningen syftar till att parterna ska teckna förhandsavtal avseende bostadsrättsupplåtelse och därefter upplåtelseavtal avseende bostadsrätt. När avgiften kommit oss tillhanda markeras bostaden som reserverad på projektsidan.

4
Förhandsval

Detta avtal tecknas innan lägenheten är färdigställd och innebär att föreningen reserverar lägenheten till dig. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan köparen och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknandet ska en förskottsbetalning om 70 000 kronor betalas, även denna summa är en del av den totala insatsen. Om Einar Mattsson mot förmodan beslutar att inte genomföra projektet kommer hela förskottsbetalningen att återbetalas. Årsavgifterna som redovisas baseras på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl vilken är granskad och godkänd av intygsgivare utsedda av Boverket. När förhandsavtal har tecknats och förskottsbetalningen är inbetalad kommer din lägenhet att markeras som såld på projektsidan.

5
Intresseanmälan

Intresseanmälan fylls i på webbplatsen. Det är alltid rekommenderat att anmäla sitt intresse till projekten. Då får du fortlöpande information om projekten och riskerar därmed inte att missa någon viktig information som till exempel försäljningsstart. Intresseanmälan är inte kopplat till något kösystem och innebär inte heller att du har någon förtur.

6
Intresseanmälan

Intresseanmälan fylls i på webbplatsen. Det är alltid rekommenderat att anmäla sitt intresse till projekten. Då får du fortlöpande information om projekten och riskerar därmed inte att missa någon viktig information som till exempel försäljningsstart. Intresseanmälan är inte kopplat till något kösystem och innebär inte heller att du har någon förtur.

7
Intresseanmälan

Intresseanmälan fylls i på webbplatsen. Det är alltid rekommenderat att anmäla sitt intresse till projekten. Då får du fortlöpande information om projekten och riskerar därmed inte att missa någon viktig information som till exempel försäljningsstart. Intresseanmälan är inte kopplat till något kösystem och innebär inte heller att du har någon förtur.

8
Intresseanmälan

Intresseanmälan fylls i på webbplatsen. Det är alltid rekommenderat att anmäla sitt intresse till projekten. Då får du fortlöpande information om projekten och riskerar därmed inte att missa någon viktig information som till exempel försäljningsstart. Intresseanmälan är inte kopplat till något kösystem och innebär inte heller att du har någon förtur.


KÖPPROCESSEN

En trygg bostadsaffär

Bostadsrättsföreningen
Haga Nova har bildats av Einar Mattsson. Fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över styrelsearbetet bistår vi med en tillfällig styrelse. Under en överlämningsperiod kommer den nya styrelsen att arbeta parallellt med den tillfälliga – allt för att ni i föreningen i lugn och ro ska komma in i arbetet. Som innehavare till en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel av den. Du blir delägare av föreningens tillgångar (till exempel byggnader, mark och kassa) och skulder (till exempel lån). Det betyder att du inte köper själva lägenheten, utan rätten att bo i just den lägenheten. Samtidigt övertar du ansvaret för det inre underhållet av lägenheten.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt Bostadsrättslagen. Föreningen äger och förvaltar byggnader, mark och gemensamma utrymmen tillsammans. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den valda styrelsen. Styrelsen ansvarar för fastigheten och sköter det löpande arbetet mellan årsstämmorna. Till sin hjälp har styrelsen Einar Mattssons förvaltningsbolag, som sköter den tekniska och ekonomiska förvaltningen de två första åren. Styrelsen väljs vid föreningens årsstämma.

Föreningens ekonomi
Att ingå i en bostadsrättsförening kan innebära ett ekonomiskt risktagande. Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter och ska täcka föreningens drift-, underhålls- och räntekostnader. Vid höjda kostnadsnivåer kan föreningen tvingas att höja sina avgifter för att täcka kostnaderna.

I en bostadsrättsförening med nya byggnader är det framför allt räntekostnaderna som kan förändras. Därför bör du uppmärksamma hur föreningens eventuella avgiftshöjningar kan komma att påverka din boendekostnad. Mer information kring föreningens ekonomi hittar du i kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen, som tas fram inför tecknande av förhandsavtal respektive upplåtelseavtal. Innan de fastställs granskas både kostnadskalkyl och ekonomisk plan av granskningsmän som är godkända av Boverket, myndigheten för byggande och boende.

Under entreprenadfasen bär Einar Mattsson det ekonomiska ansvaret för föreningens ekonomi. Entreprenadfasen löper på tills entreprenaden i sin helhet är slutgodkänd. Därefter påbörjas förvaltningsfasen, då föreningens ekonomi ska stå på egna ben. Om inte alla lägenheter är sålda garanterar Einar Mattsson att föreningen inte går minus på grund av bortfall av månadsavgifter. Einar Mattsson köper dessutom de lägenheter som eventuellt är osålda efter förvaltningsfasens första sex månader.

Årsavgift
Avgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen.

KÖPPROCESSEN

En trygg bostadsaffär

Noll fel vid inflyttning

Du har rätt att förvänta dig att en bostadsrättslägenhet från Einar Mattsson är felfri när du flyttar in. Innan inflyttningen kontrollerar därför en oberoende besiktningsman att lägenheten är helt färdigställd. Om besiktningen skulle visa att något inte är felfritt, står vi för din månadsavgift tills felet är åtgärdat.

Noll fel vid inflyttning

Du har rätt att förvänta dig att en bostadsrättslägenhet från Einar Mattsson är felfri när du flyttar in. Innan inflyttningen kontrollerar därför en oberoende besiktningsman att lägenheten är helt färdigställd. Om besiktningen skulle visa att något inte är felfritt, står vi för din månadsavgift tills felet är åtgärdat.

Noll fel vid inflyttning

Du har rätt att förvänta dig att en bostadsrättslägenhet från Einar Mattsson är felfri när du flyttar in. Innan inflyttningen kontrollerar därför en oberoende besiktningsman att lägenheten är helt färdigställd. Om besiktningen skulle visa att något inte är felfritt, står vi för din månadsavgift tills felet är åtgärdat.

Noll fel vid inflyttning

Du har rätt att förvänta dig att en bostadsrättslägenhet från Einar Mattsson är felfri när du flyttar in. Innan inflyttningen kontrollerar därför en oberoende besiktningsman att lägenheten är helt färdigställd. Om besiktningen skulle visa att något inte är felfritt, står vi för din månadsavgift tills felet är åtgärdat.

Noll fel vid inflyttning

Du har rätt att förvänta dig att en bostadsrättslägenhet från Einar Mattsson är felfri när du flyttar in. Innan inflyttningen kontrollerar därför en oberoende besiktningsman att lägenheten är helt färdigställd. Om besiktningen skulle visa att något inte är felfritt, står vi för din månadsavgift tills felet är åtgärdat.

Om Einar Mattsson

1927 lämnade bondsonen Einar Mattsson sitt familjehem på Väddö för att ta anställning som snickare i Stockholm. Med sig hade han sina bara händer och en egenhändigt hopsnickrad verktygslåda. Det blev första steget på en spännande resa där han gick från att visa framfötterna som timmerman till att bli en engagerad byggmästare som var med och utvecklade det moderna Stockholm.

Ända sedan Einar Mattsson började har vi velat driva på och sätta en ny standard för boendet i Stockholm. Från små detaljer i kök och sovrum till funktion och intryck hos hela kvarter. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplattform som styr vårt arbete i de projekt som vi skapar, och som ger oss möjlighet att lägenhet för lägenhet, hus för hus, område för område, ge invånarna i Stockholm mer värde för pengarna.

Läs mer om Einar Mattsson på einarmattsson.se